NHO Reiseliv
Middelthunsgate 27, 0305 Oslo
Telefon: 23 08 06 20
Telefaks: 
post@nhoreiseliv.no

<< til forsiden

Om bilutleieforbundet

Et tilbakeblikk

Norges Bilutleieforbunds historie går tilbake til året 1965. Den gang bilutleiebransjen var regulert og beskyttet av offentligheten og hvor yrkesmessige utøvere måtte inneha konsesjon som regulerte antall utøvere og størrelsen på deres virksomhet.
Allerede på dette tidspunkt innså "pionérene" og ledende utøvere at bilutleiebransjen hadde behov for en organisasjon som kunne ivareta bilutleiefirmaenes interesser og samtidig være et forum hvor bransjens problemer og muligheter kunne diskuteres. Herunder også til å utvikle rammevilkår for bransjen inn i fremtiden. 

Som et resultat av dette, ble Norges Bilutleiebyråers Landsforbund stiftet den 21. april 1965. I 1983 endret man forbundets navn til Bilutleiebransjens Landsforbund. 

Forbundets 25-års jubileum ble markert i 1990, samtidig som man igjen skiftet navn til Norges Bilutleieforbund og ble medlem av den europeiske bilutleieorganisasjonen ECATRA (The European Car and Truck Rental Association).


<< Gå tilbake