NHO Reiseliv
Middelthunsgate 27, 0305 Oslo
Telefon: 23 08 06 20
Telefaks: 
post@nhoreiseliv.no

<< til forsiden

Om bilutleieforbundet

Formål

Enhver virksomhet har i dagens samfunn behov for hjelp og støtte til å ivareta og utvikle rammevilkårene i det forretningsområdet man investerer egne og eventuelt andres ressurser i. Bilutleiebransjen er som de fleste andre bransjer utsatt for konkurranse- og virksomhetsbegrensningstiltak fra andre interesseorganisasjoner, offentlige mynidgheter og ikke minst fra bransjens egen utøvere.

Norges Bilutleieforbund har som fremste oppgave å ivareta bilutleievirksomhetens interesser, virke for et godt og varig forhold mellom medlemsbedriftene og tilsvarende sammenslutninger i andre land, arbeide for almenhetens tillit til medlemsbedriftene, samt yte tilsluttede medlemmer veiledning og bistand.

De senere år har vist at et mer samlet Europa påvirker bilutleiebransjen både positivt og negativt, ved at almenheten i større grad gjør seg nytte av bransjens tjenester samtidig som den utsettes for stadig større omfang av uorganisert og organisert kriminalitet.

Medlemsbedrifter eller assosierte medlemmer (gjelder leverandører og forretningspartnere til bilutleiebransjen) har mulighet til å påvirke de rammevilkår og den lønnsomhet bilutleiebransjen skal inneha på kort og lengre sikt, inn i fremtiden.

Et medlemsskap i Norges Bilutleieforbund tilbys bilutleievirksomheter som satser på kvalitet og tillit i sitt eget marked.

Dagens medlemsbedrifter har forlengst innsett at et medlemsskap også er lønnsomt.<< Gå tilbake